Voorwaarden

Voorwaarden

In het bezit van tenminste zwemdiploma A
* Tenminste 10 jaar (tot 16 jaar onder begeleiding van ouder)
* Deelname geheel op eigen risico
* Bij onweer of extreme kou (onverantwoord) kan uitstel plaats vinden, geen recht op geld terug
* Schade aan uw of onze eigendommen zijn voor uw eigen risico
* Betaling vooraf
* Bent u zwanger of heeft u hart klachten raden wij u deelname op het flyboard ten zeerste af.
* Alcohol of drugs is streng verboden voor of tijdens het Flyboarden
* Zwemvest, wetsuit en helm verplicht.

Eigen risico verklaring

Wanneer u bij Villa-Westend wilt Flyboarden dient u een eigen risico verklaring in te vullen zoals deze hieronder is weergegeven:


Eigenrisico verklaring

Alvorens aan het Flyboarden deel te nemen, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de hier gestelde voorwaarden.

artikel-1 1.1 Flyboarden Villa-Westend verstrekt in gebruik aan de deelnemer een wetsuit, helm en zwemvest ten behoeve van het Flyboarden. De deelnemer zal alle instructies van de instructeur opvolgen, welke verband houden met het beoefenen van het Flyboarden.

artikel-2 2.2 In geval van diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van de door Flyboarden Villa-Westend aan de deelnemer verstrekte uitrusting, zal door Flyboarden Villa-Westend aangifte worden gedaan bij de politie. 2.3 De deelnemer mag de door hem/haar ontvangen uitrusting niet aan derden overdragen. 2.4 Het is de deelnemer ten zeerste verboden: • bewust richting de waterscooter te vliegen. • roekeloos gedrag te vertonen• onder invloed van drank of drugs deel te nemen aan het Flyboarden.

artikel-3 Leeftijd deelnemers
3.1 De minimum leeftijd voor deelname aan het Flyboardenl is 12 jaar.

artikel-4 Aansprakelijkheid 4.1 Flyboarden Villa-Westend is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door Flyboarden Villa-Westend beschikbaar gestelde uitrusting en/of apparatuur.

artikel-5 Validiteitsverklaring
Van de deelnemer wordt verwacht: 5.1 Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft. 5.2 Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld. 5.3 Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft. 5.4 Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.


Naam deelnemer:

Handtekening:

Plaats: Flyboarden bij Villa -Westend, Westbroekplas te Velserbroek

Datum: